Béla Pomogáts, ungarsk litteraturviter og kritiker, en ledende skikkelse i sin generasjon. Forsker ved vitenskapsakademiets litteraturhistoriske institutt fra 1965, fra 1992 visedirektør. Formann i den ungarske forfatterforening 1995–2002. Medlem av redaksjonen i flere tidsskrifter. Pomogáts har utgitt monografier om bl.a. Tibor Déry og Miklós Radnóti. Han har bl.a. utgitt Den nyeste ungarske litteraturen 1945–1981 (1982), Nåtiden i den transilvansk-ungarske litteraturen (1987), Litteraturens republikk (1990), Romanias ungarske litteratur (1992) og Det andre Ungarn (1997). Har mottatt en rekke priser for sitt arbeid.