Béla Imrédy, ungarsk økonom og politiker. 1928 direktør i nasjonalbanken, 1932–36 finansminister, 1938–39 statsminister. Førte en utpreget tyskvennlig politikk. Var ansvarlig for «jødelovene» som han selv falt som offer for, i det hans motstandere påviste hans jødiske avstamning. Han måtte gå av, men stiftet 1940 sitt eget nasjonalsosialistiske parti. Som økonomiminister mai–august 1944 støttet han det tyske krigsmaskineri. Dømt til døden og henrettet etter den annen verdenskrig.