Bégas, tysk kunstnerfamilie, stamfaren Karl Bégas (1794–1854) var en produktiv maler, som etter hvert sluttet seg til alle ledende strømninger og utførte store og ansette arbeider i dem alle, gjerne med et religiøst eller romantisk drag. Sønnen, billedhuggeren Reinhold Bégas (1831–1911), utførte portrettbyster og skulpturgrupper med en svulmende og pompøs karakter. Hans kunst ble i stor utstrekning tatt i keiserens og offentlighetens tjeneste. Av hans verker kan nevnes Schlossbrunnen i Berlin (1891), nasjonalminnesmerket for Vilhelm 1 og Bismarck-monumentet samme sted. Hans bror, Karl Bégas (1845–1916) utførte under innflytelse av Reinhold en rekke skulpturer.