Bård Tønder, norsk jurist, juridisk embetseksamen 1975. Bård Tønder arbeidet i lovavdelingen i Justisdepartementet i 1976–1978, som dommerfullmektig ved Trondenes sorenskriverembete i 1979–1981, og var advokat hos Regjeringsadvokaten i 1985–2006. Han var assisterende regjeringsadvokat i 1994–2006 og konstituert regjeringsadvokat i 1998–2002 og i 2005. Tønder var dommer i Høyesterett fra 15. mai 2006 til 31. mai 2018.