Aziz Nesin, tyrkisk forfattar. Ein av Tyrkias mest produktive forfattarar, best kjent som satirikar. I romanar, og spesielt i novelleformen, brukte han humoren for å ta til orde ikkje berre mot styresmaktene, men og mot vankunne og bakstrev på det personlege planet. Sjølvbiografien hans er ei uvurderleg kjelde til levemåte og mentalitet i Istanbul i mellomkrigstida. Ei novelle av han er omsett til norsk og finst i tidsskriftet Basar (nr. 3, 1976).