Aylesford, by i England, ca. 40 km sør for London, kjent på grunn av et stort gravfelt fra 1. århundre f.Kr., med branngraver under flat mark av en type som ligner de nordiske branngroper. De brente bena var samlet i en urne og satt ned i 60–90 cm dype groper sammen med to eller tre bikar. Gravene var i Aylesford ofte anlagt i kretsformede grupper, såkalte family-circles. Leirkarene var alle fremstilt ved hjelp av dreieskive og utført i fint gods, som var dekket av et svart overtrekk. Gravplassen ved Aylesford settes i forbindelse med den første invasjon til sørøstlige England av en keltisk-germansk folkestamme, Belgae, som i tiden omkring romernes erobring av Gallia for en dels vedkommende flyttet ut fra det nåværende Flandern og Nord-Frankrike.