Ayatollah Ali Khamenei, iransk religiøs leder og politiker. Utdannet i Qum under ayatollah Khomeini, fengslet flere ganger 1964–78, i eksil 1978–79. Etter revolusjonen i 1979 ble han generalsekretær i det senere oppløste islamske revolusjonære parti. Overlevde attentatbølgen 1981; president i Iran 1981–89. Ved Khomeinis død 1989 overtok han dennes stilling som Øverste leder (veli-e-faqih) og er Irans statsoverhode. Han har myndighet til å underkjenne vedtak fattet av parlamentet, utsteder fatwa, og kontrollerer i prinsippet både hæren, politiet og sentrale media. Han utnevner halvparten av medlemmene i Vokterrådet og leder det Nasjonale Sikkerhetsrådet. Ali Khamenei er, i kraft av sitt embete, allment ansett som den mektigste blant Irans ledere.