Axel Th Helsted, dansk maler, oppholdt seg 1870–79 i Italia og hentet mange av sine motiver derfra, men skildret også med tydelig satirisk brodd og psykologisk karakteristikk det hjemlige borgerlige miljø.