Axel Emil Ebbe, svensk billedhugger, gift bl.a. med Menga Schjelderup-Ebbe, elev av Stephan Sinding. Han laget jugendpregede, symbolske figurer, mange av dem i Ebbehallen i Trelleborg.