Avis 1, tidligere gratisavis i Oslo, grunnlagt 1999 av Schibsted for å konkurrere med den senere nedlagte avisen Osloposten. Avisen som opprinnelig utkom to ganger i uken, ble vinneren på gratisavismarkedet i Oslo, da konkurrenten Osloposten måtte gi seg sommeren 2002. Men det økonomiske resultatet ble allikevel ikke tilfredsstillende, og avisen måtte ved inngangen til 2003 kutte kostnader betydelig. Distribusjonen ble begrenset sterkt i de vestlige delene av byen og utgivelsene ble skåret ned fra to til en gang ukentlig. Høsten 2005 ble det besluttet å legge den ned fra nyttår 2005/2006. Hovedbegrunnelsen var at Schibsted i den markedssituasjonen som var, heller ville bruke Aftenpostens aftennummer Aften som redskap i forhold til annonsører og lesere. Avis 1s opplag var på slutten ca. 175 000.