Aviation Industry CBT Committee, komite som utvikler retningslinjer for opplæring innen luftfart og e-læring.