Avebury, landsby i Wiltshire, England, ved Marlborough Downs, kjent for omfattende megalittiske anlegg, «henge monuments», de største i Europa. De er bygd i flere perioder i neolittisk tid, av svære steinblokker, opptil 5 m høye og bestod opprinnelig av tre steinkretser med større monolitter i sentrum. Senere ble disse omgitt av en større krets av mer enn 100 steinblokker og ca. 450 m i diameter, utvendig beskyttet av en jordvoll og en dyp grøft. Fra den sørligste inngangen gjennom vollen går det ut en 1,5 km lang allé av parvist oppstilte blokker til et mindre, sirkelformet anlegg av stein og tømmer (The Sanctuary). Tolkingen av anleggene er usikker, de antas å ha vært sentrum for religiøs kultus; ved flere av steinene er det funnet gravsteder som er samtidige med oppførelsen. Anleggene er nå meget ødelagt av den moderne bebyggelsen. Avebury står på UNESCOs Liste over verdens kultur- og naturarv. Se også Stonehenge.