'Hill korset – det eneste håp', latinsk sentens, som i en noe avvikende form finnes i den katolske langfredagshymne Vexilla regis prodeunt (Vår konges bannere drar frem), av biskop i Poitiers, Venantius Fortunatus (død ca. 600). Sentensen står som innskrift på Strindbergs gravkors, etter hans egen bestemmelse.