Ave!, hilsen ved møte («Vær hilset!»), til avskjed («Far vel!») og som innledning til anropelse av guddommer og helgener (jfr. Ave Maria).