Avant la lettre, grafisk blad som er trykket før de skriftlige angivelser om tittel, trykker, forlag og så videre er gravert i platen og trykket med.