Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, stiftet 1954, norsk landsdekkende bransjeorganisasjon av autoriserte trafikkskoler. ATL er landets største forbund for trafikkskoler og har avdelinger i alle landets fylker. Antall medlemmer er ca. 450 (2004); sekretariat i Oslo. Utgir bladet Trafikkskolen, samt diverse bøker og læremateriell.