Australske ørken, den veldige ørkenstrekning i det indre av den vestlige del av Australia; det største sammenhengende ørkenområde på Jorden etter Sahara, ca. 3,8 mill. km2.