Australøyene, vulkansk øygruppe i Stillehavet, se Tubuaiøyene.