Austerkrågelva, elv i Sørfold kommune, Nordland. Har sitt utspring nær grensen mot Sverige, faller ut i Andkjelvatnet som har avløp til Tørrfjorden, en arm av Sørfolda. Nedbørfelt 67 km2. Det meste av vannet overføres til Sisovatnet i Fagerbakkvassdraget og utnyttes i Siso kraftstasjon (maskininstallasjon 180 MW, midlere årsproduksjon 916 GWh). Før utbyggingen dannet elven Austerkrågfossen, fallhøyde 256 m, ett av Nord-Norges høyeste fossefall, nå betydelig redusert vannføring.