Elv i Ulvik kommune, Hordaland, kommer fra områdene nordvest for Hardangerjøkulen og munner ut i botnen av Osafjorden. Fullt utbygd ved overføring til Langvatnet for utnyttelse i Lang-Sima kraftverk i Eidfjord. Se Sima kraftverk.