Austad, gård i Drammen kommune, Buskerud, på Strømsø. Hovedbygningen, som ble oppført 1808–13 av brukseier Peder von Cappelen, ble fredet 1923. Gården er i dag en del av Drammens Museum.