Aust-Agders befolkning

Aust-Agder. Setesdal er en trang dal med enkelte vide partier og bratte fjellsider. Den er kjent for sin tradisjonsrike bygningskultur. Bildet viser Rygnestad gård i Valle, hvor den eldste bygningen stammer fra senmiddelalderen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Aust-Agder av /KF-arkiv ※. Gjengitt med tillatelse
Arendal er det klart største tettstedet i Aust-Agder med 43 396 innbyggere (2018).
Aust-Agder av . CC BY SA 3.0

Ved kysten, lengst sør i fylket, ligger skjærgårdsbyen Lillesand med sin karakteristiske, hvite trehusbebyggelse. I bakgrunnen ses Lillesand kirke, foran er Strandgata til venstre og Kokkenes til høyre.

av . Begrenset gjenbruk

Aust-Agder. Parti ved Laget i Søndeled, mellom Risør og Tvedestrand, øst i fylket. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Aust-Agder av /KF-arkiv ※. Gjengitt med tillatelse

Mange fortidsminner vitner om tidlig og tett bosetting ved kysten. I folkevandringstiden på 400–500-tallet evt. skjøt den faste bosettingen fart i de indre bygdene i Agder. På 1300-tallet kom Agder etter hvert med i handel og sjøfart, senere også trelasteksport og bergverksdrift, og dette gav grunnlag for befolkningsvekst og byutvikling.

Aust-Agders andel av landets folkemengde nådde toppen med 4,2 prosent omkring 1890 da fylkets betydelige seilskipsfart stod på sitt høyeste, men andelen sank deretter helt frem til omkring 1970. I flere år i perioden 1890–1930 gikk fylkets befolkning tilbake også i absolutte tall; særlig gjelder det i årene fra 1890 til 1910 da det det sank fra henholdsvis 81 043 til 76 456 innbyggere. I 1970 hadde Aust-Agder bare 80 839 innbyggere, det vil si færre enn i 1890, og denne utviklingen hadde brakte fylkets andel av hele landets folkemengde ned til bare 2,1 prosent.

Fra slutten av 1960-årene har derimot befolkningen i Aust-Agder hatt en vekst omtrent som i landet som helhet, tidvis også litt over, og fylkets andel av Norges befolkning var i 1990 økt til 2,3 prosent. Senere har befolkningsveksten i Aust-Agder vært litt svakere, og fylket hadde i 2018 et folketall på 117 222 eller 2,2 prosent av landets folkemengde. Den synkende andelen av landets befolkning avspeiles også i befolkningsutviklingen i tiårsperioden 2008–18 da folkemengden i Aust-Agder økte med gjennomsnittlig 1,0 prosent årlig mot 1,1 prosent i landet som helhet.

Befolkningsveksten i Aust-Agder har de senere årene særlig funnet sted i kyststrøkene med unntak av Risør i nord. Her hadde Arendal en gjennomsnittlig årlig vekst på 0,9 prosent årlig 2008–18. Dessuten har deler av Setesdal (Bykle i nord og Iveland og Evje og Hornnes i sør) etter å ha hatt den relativt sett sterkeste befolkningsnedgang i fylket etter andre verdenskrig, fra 1970-årene fått befolkningsvekst i kjølvannet av blant annet kraftutbygging og økt turisme. De indre skogbygdene har den senere tiden hatt noe varierende befolkningsutvikling med adskillig vekst i de søndre delene (Froland, Birkenes og Vegårshei med en gjennomsnittlig årlig vekst 2008-18 på henholdsvis 1,8, 1,6 og 1,0 prosent) og stort sett stagnasjon/tilbakegang i folketallet i de nordligste skogbygdene (Åmli og Gjerstad).

Kystkommunene Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand har hele 78 prosent av fylkets samlede befolkning (2018). Dette året hadde til sammenligning Setesdal (Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland) sju prosent av fylkets folkemengde og de indre skogbygdene (Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Froland og Birkenes) 15 prosent.

Et lignende mønster finner en i de tre områdenes tettstedsandeler av folkemengden. I 2018 var tettstedsandelen i de indre skogbygdene og Setesdal henholdsvis 49 og 48 prosent og i kystkommunene 81 prosent. For hele fylket gir dette en tettstedsandel på 74 prosent mot 82 prosent i landet som helhet.

Arendal er det klart største tettstedet i Aust-Agder med 43 396 innbyggere (2018). De fleste andre større tettstedene finner man også på kysten; de fire største er (innbyggertall 2018): Grimstad (13 121), Lillesand (7781) og Risør (4625).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg