Mange fortidsminner vitner om tidlig og tett bosetting ved kysten. I folkevandringstiden på 400–500-tallet e. Kr. skjøt den faste bosettingen fart i de indre bygdene i Agder. På 1300-tallet kom Agder etter hvert med i handel og sjøfart, senere også trelasteksport og bergverksdrift, og dette gav grunnlag for befolkningsvekst og byutvikling.

Aust-Agders andel av landets folkemengde nådde toppen med 4,2 prosent omkring 1890 da seilskipsfarten stod på sitt høyeste, men sank deretter frem til omkring 1970. I  flere år i perioden 1890-1970 gikk fylkets befolkning tilbake også i absolutte tall; særlig gjelder det i årene fra 1890 til 1910 da folketallet i fylket gikk tilbake fra 81 043 til 76 456 innbyggere, og ennå i 1970 var folketallet bare 80 839. Denne utviklingen brakte fylkets andel av hele landets folkemengde ned til bare 2,1 prosent i sistnevnte år. Fra slutten av 1960-årene har derimot folkemengden i Aust-Agder ligget omtrent på landsgjennomsnittet, og i 2015 var andelen 2,2 prosent. I tiårsperioden 2005-15 økte fylkets befolkning med gjennomsnittlig 1,0 prosent årlig mot 1,2 prosent i landet som helhet.

Denne veksten har først og fremst sted funnet sted i kyststrøkene. Dessuten har deler av Setesdal, etter å ha hatt den relativt sett sterkeste befolkningsnedgang i fylket etter siste krig, fra 1970-årene fått befolkningsvekst i kjølvannet av blant annet kraftutbygging og økt turisme. De indre skogbygdene har noe varierende befolkningsutvikling med vekst i de søndre delene (Froland og Birkenes) og stort sett tilbakegang i nord (Åmli, Vegårshei, Gjerstad). I tiårsperioden 2005-15 har den prosentvise veksten vært særlig stor i søndre deler av fylket; kommunene Lillesand, Birkenes, Grimstad og Froland hadde en gjennomsnittlig årlig vekst i denne perioden på henholdsvis 1,3, 1,5, 1,6 og 1,7 prosent.

I Aust-Agder har kystkommunene (Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand) de største tettstedene og hadde 2015 en andel av fylkets samlede befolkning på hele 77 prosent. Til sammenligning hadde Setesdal (Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland) 8 prosent av i fylkets folkemengde og de indre skogbygdene (Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Froland og Birkenes) 15 prosent.

Et lignende mønster finner en i andelen av folkemengden i tettsteder. I 2015 var tettstedsandelen i de indre skogbygdene og Setesdal 46 prosent og i kystkommunene 80 prosent. For hele fylket gir dette en tettstedsandel på 73 prosent mot 81 prosent i landet som helhet. Arendal er det klart største tettstedet i Aust-Agder med 42 690 innbyggere (2015). De fleste andre større tettstedene finner man også på kysten (innbyggertall 2015): Grimstad (12 283), Lillesand (7336), og Risør (4522).

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.