Aureokrom er et flavoprotein og blåttlysreseptor i brunalger, gullalger, kiselalger og diatoméer (stramenopiler), samt heterokonte alger. Det er to forskjellige aureokromer som kan binde seg til DNA og påvirke transkripsjon av lysregulerte gener.