Aura, elv i Skjåk kommune, Oppland, sideelv til Otta. Aura kommer fra den 6,8 km2 store Aursjøen (1085–1097 moh.) på nordsiden av Ottadalen. Elva er tørrlagt, utbygd i Skjåk kraftverk.