Aunjetitzkulturen, særpreget, tidlig bronsealders kulturgruppe fra tiden ca. 1800–1500 f.Kr., med navn etter en stor gravplass ved Unětice (ty., Aunjetitz) nær Praha, utgravd 1879–80. Den er hovedsakelig utbredt i Böhmen og Mähren og i de tilstøtende områder av Polen, Tyskland og Østerrike; i mer spredte funn har den også en videre, sentraleuropeisk utbredelse. Aunjetitzkulturen er best kjent gjennom rikt utstyrte enkeltgraver og gjennom store depotfunn. Den øvde en sterk innflytelse på nordiske kulturer.