Augustus Saint-Gaudens, irsk-amerikansk billedhugger. Studerte i Paris ved École des Beaux Arts 1868–70, oppholdt seg 1870–73 i Roma og utførte der bl.a. Silence. Blant hans hovedverker kan nevnes Admiral Farragut (1880, New York), Puritaneren (1887), gravmælet over C. F. Adams (1891, Washington) og Lincolnstatuen i Chicago (1887). Han hadde avgjørende betydning for amerikansk skulptur, bl.a. ved at han frigjorde den fra den antikiserende stil og førte den inn i en mer dramatisk bevegelsesfylt retning.