Augustinus, mannsnavn, latinsk avledning av Augustus 'hellig, ærværdig, opphøyet'. Kjent i Norge fra ca. 1550. Litt brukt på 1700- og 1800-tallet, sjeldnere etter 1900. Også forkortet til Augustin. Navnedager 26. mai etter A. av Canterbury (død 604), angelsaksernes apostel, og 28. august etter biskop A. av Hippo (død 430), en av de store kirkefedrene.