Augustin Ujević, kroatisk lyriker, en av de betydeligste i mellomkrigstiden. Han skrev frie vers med resignert grunnstemning, dessuten litteratur- og kulturkritiske essayer.