Augusta Finne, født i Bergen, norsk billedhugger, søster av G. Finne. Elev av Mathias Skeibrok på Kunst- og håndverksskolen 1894, av Stephan Sinding og av Vilhelm Bissen på Kunstakademiet i København 1906–08. Bosatt i København fra 1901. Hun utførte byster av Ivar Aasen (1896, Nasjonalgalleriet i Oslo og Kunstmuseet i København), Johanne Dybwad (1901, Kunstmuseet i København) og Johan Svendsen (1910).