Tilnavn båret av flere romerske keiserinner, etter hvert også av andre kvinner av keiserfamilien. Da keiser Augustus døde i 14 fvt. adopterte han posthumt sin kone Livia som dermed fikk status som hans datter og navnet Julia Augusta. Etter dette ble Augusta et vanlig tilnavn på keiserinnene.