August Wilhelm von Hofmann, tysk kjemiker, elev av J. von Liebig. Ble 1845 professor i kjemi ved Royal College of Chemistry i London. Fra 1853 også professor ved Royal School of Mines. Vendte 1863 tilbake til Tyskland, hvor han etterfulgte E. Mitscherlich ved universitetet i Berlin. Hofmann har særlig bidratt til utviklingen av organisk kjemi. Han arbeidet i første rekke med nitrogenholdige forbindelser. Oppdaget bl.a. anilin og fant en fremgangsmåte for overføring av syreamider i aminer. Hofmanns arbeider danner noe av grunnlaget for fargestoffindustrien. I 1868 grunnla han Deutsche Chemische Gesellschaft.