August Saabye, dansk billedhugger, elev av H. V. Bissen på Kunstakademiet fra 1842, 1855–65 i Paris og Roma. I hans arbeider, fremfor alt Susanne for rådet (1884), forener senklassisistiske trekk seg med innslag av den franske naturalismen. Han utførte monumentene over H. C. Andersen (1877) og J. P. E. Hartmann (1905) i København. Professor ved Kunstakademiet 1888–1904.