August Keil, dansk billedhugger, utdannet som organist, selvlært som billedhugger. I en streng og enkel stil modellerte han bl.a. det store fiskermonumentet i Esbjerg (1942–47) og Stauning-monumentet i København (1952–63). Nasjonalgalleriet i Oslo eier et forarbeid (relieff) til fredsmonumentet i Frederiksværk (1949–50).