August Georg Brunius, svensk kritiker og essayist; knyttet til Svenska Dagbladet. Mest har han betydd som forkjemper for engelsk litteratur, og for det moderne maleris gjennombrudd i Sverige. Han skrev bl.a. Färg och form (1913), Engelska profiler (1914), Modern engelsk litteratur (1923) og William Shakespeare (1924). For teateret skrev han bl.a. rokokko-pastisjen Furstens återkomst og komedien Nyckeln och ringen (begge 1919).