August Gaul, tysk billedhugger og grafiker, en av Tysklands kanskje mest kjente dyreskulptører: Hvilende lam og Bjørnebrønnen i Berlin.