Augustín Doležal, slovakisk forfatter og luthersk prest; påvirket av bl.a. Milton og Leibniz. I sitt hovedverk, det lange, dramatiske diktet Hele verdens minneverdige tragedie (1791), analyserer han det bibelske syndefallet og dets følger for menneskeheten ut fra opplysningstidens rasjonalisme.