August, mannsnavn, av lat. Augustus: 'opphøyet, majestetisk', avledet av latin augere: 'øke'. I det gamle Roma ble Augustus brukt som æresnavn siden Octavianus år 27 f.Kr. av senatet fikk dette navnet. Da han døde, fikk hans hustru Livia tilnavnet Augusta. Siden ble navnet brukt av romerske og tysk-romerske keisere og av deres nærmeste slekt. Navnedag 28. august.