Auersperg, østerriksk høyadelsslekt, muligens med tilknytning til en slekt som besatt borgen Ursberg i Schwaben på 900-tallet. Den første kjente mann av slekten Auersperg omtales i 1162 som vitne i en rettshandel i Kärnten, og fra 1200-tallet hadde den sitt stamsete på borgen Auersperg (slovensk Grad Turjak) i det tidligere østterikske Krain (nå Slovenia) ca. 25 km sørøst for Ljubljana. Den nåværende borgen, som ble oppført i 1520-årene etter at en eldre borg ble ødelagt i et jordskjelv, ble sterkt skadet under den annen verdenskrig, men er delvis restaurert. Slekten hadde tidligere store landeiendommer og slott i Østerrike, Slovenia og Tsjekkia; av disse er fortsatt fem slott i Østerrike i slektens eie. Slekten delte seg tidlig i to linjer – den pankratiske og den volkhardiske . De to linjene fikk riksfriherretittel henholdsvis 1550 og 1573, riksgrevetittel henholdsvis 1630 og 1673; overhodet for den pankratiske linje ble opphøyd i riksfyrstestand 1653 (fornyet 1791) og innehadde hertugtitlene Münsterberg og Frankenstein (1654–1791) og Gottschee (fra 1791). Til denne linje hørte blant andre politikeren og dikteren Anton Alexander von Auersperg (1806–76) og politikerbrødrene Karl Wilhelm Philipp von Auersperg (1814–90) og Adolf Carl Daniel von Auersperg (1821–85), som var østerriksk statsminister henholdsvis 1867–68 og 1871–79.