Auerbachs Keller, en vinstue i Grimmaische Strasse i Leipzig. Bygd i 1530 av rådsherre Heinrich Stromer (fra Auerbach); nå ombygd. Auerbachs Keller er kjent fra Faust-sagnet og Goethes dikterverk; det er i Auerbachs Keller Faust blir ført inn av Mephistopheles for å settes på prøve i lystig svirelag.