Audun Tron, norsk politiker (A), spesialkonsulent i Lillehammer kommune. Kontorsjef i Lillehammer 1981–87. Ordfører i Lillehammer 1987–99, da han også bl.a. var visepresident i Lillehammer OL A/S, LOOC, Lillehammer Olympiske Anlegg A/S, Lillehammer Olympiske Vekst A/S. Medlem av Oppland fylkesting fra 1999; fylkesordfører i Oppland fra 2003. Statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet 2000–01.