Audrey Isabelle Richards, britisk sosialantropolog; særlig kjent for sine studier av bembafolket i Zambia. Bl.a. var hun tidlig ute i studiet av matkultur og ernæring. Hun utgav bl.a. Hunger and Work in a Savage Tribe (1932) og Land, Labour and Diet in Northern Rhodesia (1939).