Audnedal, dal i Audnedal og Lindesnes kommuner, Vest-Agder; gjennom dalen renner elva Audna. Audnedalen er den korteste av de seks nord-sørgående dalene i Vest-Agder og når ikke inn til de høytliggende heiene i fylket. Dalbunnen er flat og dalsidene relativt bratte som ellers i fylket.