Også motparten (den annen part) bør høres; latinsk sentens hvis innhold finnes allerede hos grekeren Fokylides (født ca. 560 f.Kr.) og senere er brukt bl.a. av Aiskhylos og Augustinus.