Audhild, kvinnenavn, norrønt Auðhildr, av de samme røtter som norrønt auðr: 'rikdom' og norrønt hildr: 'strid', som ledd i kvinnenavn, trolig: 'stridskvinne'. Navnedag 30. juli.