Atlantis, system for dypvannsboring, lansert 2000. Selskapet Atlantis Deepwater Technology Holding AS har utviklet konseptet, som innebærer at en kunstig havbunn forankres et par hundre meter under overflaten (skjermet fra påvirkning av overflateforhold som bølger og vind). På den kunstige havbunnen kan tradisjonell undervannsteknologi brukes ved operasjoner av brønnene på havbunnen. Ved på denne måten å bruke dagens boreplattformer til dypvannsboring og -produksjon, skal man etter planen kunne redusere kostnadene med 20–40 %. Teknologien er utviklet av bl.a. Rogalandsforskning og Aker Maritime.