Athenais, bysantinsk keiserinne, tok som døpt navnet Aelia Eudokia. Hun giftet seg med keiser Theodosius 2 i 421 og ble dermed bysantinsk keiserinne inntil hun falt i unåde og trakk seg tilbake til Jerusalem. Der brukte hun mye av sin formue på praktbygg.