Atchafalaya, elv i sørlige USA, Louisiana, 362 km lang, nedbørfelt 246 320 km2. Hovedutløp for Red River i Mexicogolfen. Tar også store vannmengder fra Mississippi under flomperioder. Truet tidligere med å fange inn mesteparten av vannet i Mississippi, før bygging av store dam- og sikringsanlegg (levees).