Atalanta, ifølge greske sagn arkadisk jeger som tok del i den kalydonske jakt; andre sagn gjør henne til en boioterinne som bare ville ekte den som vant over henne i kappløp. Dette lyktes Hippomenes, da han underveis kastet gullepler til Atalanta og derved oppholdt henne.