Astyages, medernes siste konge, kanskje sønn av Kyaxares, konge fra 584 f.Kr., ble 550 overvunnet og fanget av Kyros, ifølge sagnet en sønn av hans datter Mandane og perseren Kambyses. Men etter nyere beretninger har Astyages antagelig vært av en ganske annen slekt og ble satt på tronen av de skytiske horder som ifølge Herodot hadde makten i Media i 28 år.