Astrofysisk institutt, dss. som Institutt for teoretisk astrofysikk.